Hava nagila - Izraelská ľudová pieseň v preklade Radujme sa!

Biografia

Dezider Oláh - Axmann

... sa zaraďuje medzi umelcov, pre ktorých hudba nie je povolaním, ale celoživotnou náplňou. Erudícia a hráčska precíznosť sú zárukami vysokej kvality, ktorá sa prejavuje najmä v pozvaniach účinkovať na koncertných pódiách a rôznych spoločenských podujatiach.

Rozsiahly sólový aj komorný repertoár je výsledkom vyše tridsaťročnej umeleckej praxe. Disponuje s pozoruhodným technickým fondom,veľkou dávkou temperamentu. Jeho doménou je svet romantického vzletu, poézie i bravúry, pričom sa snaží vniesť nový pohľad na interpretované diela.

Hra Dezidera Oláha Axmanna je charakteristická vysokou kultivovanosťou,dôrazom na tónotvorbu, eleganciu, krehkú lyrickú spevnosť meditatívneho typu. Žánrové spektrum má široký záber od klasiky ( J.S. Bach, N. R. Korsakov, A. Chačaturjan a.i.), operiet ( F. Lehár, E. Kálman), muzikálových piesní ( F. Loewe, L. Bernstein a.i.) filmovej a populárnej hudbu , súčasných československých i zahraničných interprétov.