A mol čardáš - Virtuózna skladba, ktorej tému použil Ferenc Liszt v jednej zo svojich Uhorských rapsódií.